foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Aktualności

Spotkanie opłatkowe 2017

                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                     W Warsztacie Terapii Zajęciowej 19 grudnia 2017 r. miało miejsce Spotkanie Opłatkowe. Tradycyjnie przy stole wigilijnym przygotowanym przez uczestników zasiedli podopieczni wraz z zaproszonymi przez siebie rodzicami i opiekunami. Jak co roku nasza uroczystość rozpoczęta została jasełkami, w których uczestnicy wystąpili dla zgromadzonych gości. Nie zabrakło też  wspólnej modlitwy prowadzonej przez księdza proboszcza Waldemara Tkaczuka, który corocznie odczytuje przed zgromadzonymi fragment Pisma Świętego. Spotkanie opłatkowe uświetnili swoją obecnością także przedstawiciele władz samorządowych i instytucji pomocy społecznej: wójt gminy Romuald Murawski sekretarz Elżbieta Łazowska, przewodniczacy Rady Gminy Konstantynów Tadeusz Hryciuk, kierownik GOPS w Konstantynowie Grażyna Miłkowska, kierownik GOPS w Starej Kornicy Beata Jerzman, kierownik Działu Rehabilitacji Społecznej PCPR w Białej Podlaskiej Anna Skerczyńska, pracownik socjalny GOPS w Kornicy Starej Marta Kilisińska oraz pani Joanna Zadrożniak. Takie wydarzenia są okazją do spotkań z członkami rodzin naszych podopiecznych, których zawsze chętnie gościmy. Dziękujemy im za wkład w przygotowanie potraw wigilijnych, ciepłe słowo, serdeczne życzenia przy dzieleniu się opłatkiem. W takiej rodzinnej atmosferze Pani Kierownik  Ewa Mikulska wręczyła dyplomy uznania uczestnikom, którzy szczególnie wyróżniali się podczas całorocznej pracy w WTZ.
Gratulujemy postępów w procesie rehabilitacji społeczno- zawodowej naszym podopiecznym i życzymy wielu sukcesów w następnym roku.

Copyright 2018  WTZ Konstantynów