foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Aktualności

Dzień Rodziny

Jak co roku w czerwcu obchodziliśmy w warsztacie Dzień Rodziny. To szczególna okazja, kiedy wspólnie z  rodzinami i opiekunami naszych podopiecznych możemy spędzić czas na świeżym powietrzu. Czas ten wypełnony był zabawą, wspólnymi rozmowami, śpiewem. 
Aby śwętować ten szczególny dzień zapraszamy też osoby, które zawsze przychylne są działalności naszej placówki. Na Dniu Rodziny gościliśmy zatem Wójta Gminy Konstantynów Romualda Murawskiego, który po raz kolejny udostępnił nam obiekty PRZYSTANI w miejscowości Gnojno,  Skarbnik Gminy Konstantynów Elżbietę Mikulską oraz Kierownik GOPS Grażynę Miłkowską. Nie zabrakło też księdza proboszcza Waldemara Tkaczuka.
W tym roku naszymi gpśćmi specjalnymi był Zespół Jutrzenka ze Sławacinka Starego, kóremu akompaniował pan Zdzisław Marczuk. 
Spotkanie rozpoczęliśmy tradycyjnie wokalno - taneczną częścią artystyczną w wykonaniu naszych uczestników. Spotkaniu przy wspólnym grillu towarzyszyły przyśpiewki ludowe i biesiadne, które pięknie prezentowne były przez zaproszony zespół. Czas upłynął nam wspaniale pod znakiem wspólnych zabaw integracyjnych zorganizowanych przez pracownika kulturalno - oświatowego. 

DZIĘKUJEMY ZESPOŁOWI JUTRZENKA ORAZ PANU ZDZISŁAWOWI MARCZUKOWI ZA UŚWIETNIENIE NASZEGO SPOTKANIA!!!

Copyright 2018  WTZ Konstantynów