foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Aktualności

Otwarcie piętra budynku WTZ

                                                      

 

      14 grudnia miało miejsce uroczyste otwarcie piętra i przecięcie wstęgi w wyremontowanym budynku dawnej cerkwi unickiej, w którym mieści się nasza placówka. Wszyscy z utęsknieniem czekaliśmy na tę chwilę. Obiekt poświęcił ks. Waldemar Tkaczuk proboszcz parafii w Konstantynowie. Swoją obecnością uroczyste otwarcie zaszczycili: Dyrektor PCPR Pani Halina Mincewicz, przedstawiciel lubelskiego PFRON Pani Iwona Osmałek, przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego Pan Dariusz Litwiniuk, przedstawiciel Rady Powiatu Pan Tadeusz Łazowski, Wójt Gminy Konstantynów Pan Romuald Murawski, Sekretarz Pani Elżbieta Łazowska, Skarbnik Pani Elżbieta Mikulska, radni i sołtysi gminy na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Tadeuszem Hryciukiem oraz wielu innych zaproszonych gości.

      Działaliśmy do tej pory w części budynku na parterze. Obecnie przeprowadzono remont pomieszczeń piętra i utworzono dwie nowe pracownie: plastyczną i krawiecką, gabinet psychologa i pracownika socjalnego, pomieszczenie administracyjne, socjalne i gospodarcze, świetlicę. Utworzono również gabinet rehabilitacji ruchowej na parterze i wyposażono go w nowy sprzęt, z którego już korzystają nasi podopieczni. Dodatkowo zainstalowana została winda.

                                                      

 

      Po obejrzeniu budynku i zapoznaniu z efektami remontu wszyscy udali się do pobliskiego gospodarstwa agroturystycznego, gdzie podsumowano projekt "Remont i adaptacja dawnej cerkwi unickiej na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Konstantynowie". Na spotkaniu wyróżniono osoby, które przyczyniły się do realizacji inwestycji. My ze swej strony chcemy wszystkim gorąco podziękować, a w szczególności Panu Romualdowi Murawskiemu - Wójtowi Gminy Konstantynów za zaangażowanie, pomoc, serce i ciepło, którym obdarza nas każdego dnia.

                                                   

Copyright 2019  WTZ Konstantynów