foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Gabinet psychologa

W Warsztacie Terapii Zajęciowej zapewniamy pomoc psychologa, zarówno w formie indywidualnych spotkań, jak i zajęć grupowych o charakterze psychoedukacyjnym. Zajęcia indywidualne z psychologiem mają w zależności od sytuacji formę interwencji w razie trudności czy kryzysów osobistych uczestników. W ramach indywidualnych i grupowych spotkań psycholog udziela pomocy w radzeniu sobie z trudnościami wynikającymi z choroby, pomaga też w rozwiązywaniu problemów interpersonalnych na terenie warsztatu. W ramach pomocy psychologicznej odbywają się zajęcia wyrównawcze - indywidualne w oparciu o realizację indywidualnego programu terapii stworzonego dla każdego uczestnika, skierowanego na rozwijanie poszczególnych funkcji i umiejętności potrzebnych go funkcjonowania w grupie społecznej. Należą do nich np. umiejętność podejmowania decyzji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wzmacnanie poczucia własnej wartości, rozwijanie samoświadomości, porzeszanie i utrwalanie wiadomości ogólnych o bliższym i dalszym otoczeniu przyrodniczo - społeczny, pomoc w przełamywaniu barier wynikających z choroby/ niepełnosprawności, motywacji do pracy i współpracy z innymi.

Copyright 2019  WTZ Konstantynów