IV Sportowa Impreza Integracyjna pn. „Grać w piłkę każdy może”

10 maja 2019 r. miała miejsce organizowana przez warsztat impreza integracyjna pn. „Grać w piłkę każdy może”. To już czwarta taka impreza, zorganizowana we współpracy z Wójtem Gminy Konstantynów i Klubem Sportowym „Kanzas”. Gościliśmy na tym spotkaniu wielu gości m.in. Kierownika Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Białej Podlaskiej Pana Dariusza Litwiniuka, Przewodniczącego Rady Powiatowego Zrzeszenia LZS Pana Arkadiusza Maksymiuka, Dyrektora Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białej Podlaskiej Pana Tadeusza Łazowskiego, księdza proboszcza Waldemara Tkaczuka, który pobłogosławił spotkanie. Nie zabrakło też władz gminy, wójta Romualda Murawskiego, sekretarz Elżbiety Łazowskiej, skarbnik Wioletty Klej, Kierownik GOPS Grażyny Miłkowskiej oraz przewodniczącego Rady Gminy Tadeusza Hryciuka. Swoją obecnością uroczyste otwarcie zaszczycili dyrektorzy instytucji i placówek z terenu gminy, dyrektor szkoły podstawowej Irena Mertowska, dyrektor przedszkola Monika Jankiewicz, dyrektor biblioteki Beata Łyczewska.

Spotkanie rozpoczęło się występem pani Sylwii Zawiślak, która zaśpiewała kilka piosenek. Następnie odbył się pokaz tańca z ogniem, który zaprezentowała grupa MC Fire z Lublina.

Głównym punktem imprezy były rozgrywki sportowe w piłce nożnej. W tym roku udział wzięło w nich 12 drużyn, w skład których weszli uczestnicy zaproszonych placówewk: WTZ w Wisznicach, WTZ Caritas w Białej Podlaskiej, WTZ w Kodniu, WTZ w Kolembrodach, WTZ w Międzyrzecu Podlaskim, WTZ „Elremet” w Białej Podlaskiej, WTZ Caritas w Parczewie, WTZ w Konstantynowie, ŚDS w Międzylesiu, ŚDS w Białej Podlaskiej, ŚDS    w Nowych Litewnikach, ŚDS w Kodniu. Meczom sędziował Łukasz Strojek z Klubu Sportowego „Kanzas”. W imprezie uczestniczyli również podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie z Dyrektor Panią Małgorzatą Malczuk.

Drużyny walczyły o puchary i medale ufundowane przez Wójta Gminy Konstantynów. Najlepsi okazali się zawodnicy z ŚDS w Międzylesiu, drugie miejsce zajęli piłkarze z ŚDS w Kodniu, trzecie zaś z WTZ w Międzyrzecu Podlaskim. Pozostałe drużyny otrzymały pamiątkowe statuetki, medale oraz upominki przygotowane przez uczestników WTZ w Konstantynowie.

Oprócz rozgrywek sportowych uczestnicy imprezy mogli skorzystać z innych atrakcji. W trakcie spotkania odbywał się konkurs plastyczny, można też było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w fotobudce. Jedną z atrakcji były zabawy przygotowane przez Panią Beatę Toczyńską, której jesteśmy wdzięczni za okazane serce, cierpliwość i życzliwość. Dziękujemy również Dyrektor Szkoły Podstawowej W Konstantynowie Pani Irenie Mertowskiej za przychylność i udostępnienie obiektu sportowego oraz wolontariuszom działającym w szkole pod opieką pani Teresy Bogusz – Filipiuk za pomoc w organizacji imprezy. Wreszcie składamy podziękowanie na ręce Wójta Gminy Konstantynów Pana Romualda Murawskiego za przychylność i życzliwość oraz ufundowanie pucharów i medali.