Pracownia techniczna

Uczestnicy pracowni technicznej / 2021 r.

 

Pracownia techniczna zajmuję się przede wszystkim pracą w drewnie. Pracownia wyposażona jest w podstawowy sprzęt techniczny: wiertarka, piła, wyrzynarka, grubościówka, młotki i różne drobne elementy. Uczestnicy pod okiem instruktora poznają metody ozdabiania drewna, wykonują ramy do obrazów, różne zabawki oraz prace wycinane ze sklejki przy użyciu wyrzynarki włosowej.  Wśród prac występują domki z zapałek, obrazy wypalane na desce. Uczestnicy w pracowni uczą się również wikliny papierowej. Prace uczestników są prezentowane na wystawach na terenie WTZ jak i poza warsztatami. Dzięki zajęciom uczestnicy zdobywają podstawowe umiejętności posługiwania się narzędziami stolarskimi, uczą się obsługi urządzeń elektrycznych, poznają nowe sposoby obróbki drewna. Przyswajają sobie podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Doskonalą umiejętności współdziałania w głupie. W tej pracowni uczestnicy mają coraz to nowe wyzwania stolarsko-remontowe. Wykonują drobne naprawy na terenie warsztatu (np. naprawa zamków w drzwiach, naprawa zawiasów, zaworów lub prace na terenach zielonych). Doskonale potrafią sprostać powierzonym zadaniom. Fakt ten wyraźnie podnosi morale i daje uczestników poczucie samorealizacji.