foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Aktualności

Nowy bus WTZ Konstantynów

             28 listopada 2019r. otrzymaliśmy nowy samochód do przewozu naszych podopiecznych. Poświęcił go proboszcz parafii w Konstantynowie ks. Sławomir Groszek. W przekazaniu auta uczestniczyli też m.in. Romuald Murawski - Wójt Gminy Konstantynów, Grażyna Miłkowska - Kierownik GOPS w Konstantynowie, Tadeusz Hryciuk - Przewodniczący Rady Gminy Konstantynów, Grzegorz Panasiuk - Kierownik Działu Rehabilitacji Społecznej PCPR w BIałej Podlaskiej. Dziękujemy Panu Wójtowi Romualdowi Murawskiemu za podjęcie inicjatywy oraz pozyskanie środków na zakup nowego auta.

Copyright 2020  WTZ Konstantynów