Jesteś tutaj:

Miesiąc: Listopad 2015

Zebranie rodziców i opiekunów 1 grudnia 2015 r.

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Konstantynowie informuje rodziców / opiekunów o zebraniu, które odbędzie się 1 grudnia 2015 r. o godz. 930 w budynku WTZ przy ul. Piłsudskiego 27 w Konstantynowie.

Na zebraniu poruszone zostaną kwestie organizacyjne oraz ocena półroczna postępów terapii i rehabilitacji uczestników.

Andrzejki w DPS

Korzystając z zaproszenia Pani Dyrektor Małgorzaty Malczuk 26 listpada 2015 r. wybraliśmy się na Zabawę Andrzejkową do Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie. Uczestnicy wzięli udział w zabawach i wróżbach przygotowanych przez pensjonariuszy i pracowników DPS, a także zabawie tanecznej. Miłym akcentem był też słodki poczęstunek.

Gospodarzom tej imprezy dziękujemy za gościnność oraz wspaniałą atmosferę, dzięki której nasi podopieczni mieli okazję do integracji i wspólnego świętownia Andrzejek.

Wizyta gości z Litwy

13 listopada 2015 r. mieliśmy przyjemność gościć czterech starostów gmin z rejonu Wileńskiego na Litwie. Wraz z władzami naszej gminy: Panem Wójtem Romualdem Murawskim, Panią Sekretarz Elżbietą Łazowską oraz Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Panem Waldemarem Dorofiejukiem przybyli, aby zapoznać się z charakterystyką działalności naszego wtz. Pani Kierownik Ewa Mikulska przedstawiła przybyłym gościom, w jaki sposób placówki, takie jak nasza funkcjonują i wspomagają rehabilitację społeczną i zawodową niepełnosprawnych, poczym zaprosiła na wspólną kolację. Była to okazja do wymiany doświadczeń dotyczących instytucji i organizacji powołanych do wspierania osób niepełnosprawnych w Polsce i za granicą.

Jesienne porządki

Uczestnicy z pracowni technicznej pod czujnym okiem pani instruktor dokonują jesiennych prac porządkowych na terenie naszej placówki. To doskonały sposób na ruch na świeżym powietrzu, naukę właściwiwego użytkowania narzędzi ogrodowych, współpracę w grupie, a także kondycję fizyczną naszych podopiecznych. Dzięki temu wyrabiamy umiejętność utrzymywania ładu i porządku w naszym otoczeniu. Efektem pracy uczestników jest ładny i zadbany teren na którym możemy pracować, uczyć się i wypoczywać.

Wyjazd do Multicentrum

3 listopada 2015r. podopieczni naszej placówki brali udział w zajęciach oferowanych przez „Multicetrum” w Białej Podlaskiej. Uczstnicy mogli skorzystać z zajęć multimedjalnych oraz z multisztuki, a wszystko za pomocą nowoczesnej technologii. Prowadzone były warsztaty muzyczne z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego, wprowadzjące w świat muzyki, akustyki, uczące tworzenia własnych kompozycji i aranżacji muzycznych.
Drugą cześcią były zajęcia z grafiki, dzięki którym uczyliśmy się cyfrowego przetwarzania obrazów, posługiwania się grami rozwijającymi twórcze myślenie i wyrażenie własnej ekspresji artystycznej.

Do góry