O nas

Warsztat Terapii Zajęciowej przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych powyżej 18 roku życia, które mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
i posiadają wskazanie do terapii zajęciowej zawarte w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wydanym przez właściwy organ.

Warsztat Terapii Zajęciowej mają na celu stworzenie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Prowadzi działania zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę z niepełnosprawnością niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę jej indywidualnych możliwości.

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej mają możliwość uczestnictwa w zajęciach w sześciu pracowniach:

• rękodzieła artystycznego

• gospodarstwa domowego,

• technicznej

• komputerowej

• krawieckiej

• plastycznej

Uczestnicy korzystają z terapii psychologicznej i psychoedukacyjnej, muzyko i choreoterapii, socjoterapii, a przede wszystkim terapii przez pracę w pracowniach. Osoby te mogą korzystać również z zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjnych oraz przez kontakt z przyrodą. Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnych oddziaływań bądź terapii w grupie.

Regulamin organizacyjny WTZ