Informacje dla Kandydatów

Kto może zostać uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej

Podanie o przyjęcie do Warsztatu Terapii Zajęciowej

Formularz zgłoszenia do Warsztatu Terapii Zajęciowej

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warsztatów terapii zajęciowej

Rozporządzenie Ministra w sprawie Warsztatów Terapii Zajęciowej z 25 marca 2004 r.