Jesteś tutaj:

Miesiąc: Styczeń 2018

XXV Prezentacje „Za kolędę dziękujemy”

Więcej o: XXV  Prezentacje „Za kolędę dziękujemy”

Już po raz dwudziesty piąty w Konstantynowie odbyły się prezentacje „Za kolędę dziękujemy”, które swoim patronatem objął Marszałek Województwa Lubelskiego. Reprezentanci Warsztatu Terapii Zajęciowej również  wzięli udział w części artystycznej prezentując jasełka, a także wystawiając prace rękodzielnicze powstające podczas zajęć terapeutycznych.

Tego roku trzynaście osób przystąpiło do XI Konkursu Plastycznego „Anioły i ozdoby bożonarodzeniowe” w kategorii – dorośli, za które odebrali dyplomy uznania oraz pamiątkowe upominki z rąk Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie Pani Teresy Bartosiewicz oraz Wójta Gminy Konstantynów Romualda Murawskiego.

 

Nowy wózek dla Eweliny

Więcej o: Nowy wózek dla Eweliny

                                                                                                                                                                                                                        12 stycznia z wielką przyjemnością gościliśmy u nas wójta gminy Konstantynów Romualda Murawskiego wraz z panią skarbnik Elżbietą Mikulską i kierownik GOPS Grażynę Miłkowską oraz przedstawicieli Podlasko – Kozieradzkiego Bractwa Kurkowego. Okazja była wyjątkowa, gdyż naszej podopiecznej Ewelinie przekazany został wózek inwalidzki oraz sprzęt ortopedyczny, który sfinansowano dzięki staraniom wójta i współpracy z Bractwem.

Inicjatorem działań na rzecz zakupu wózka oraz sprzętu rehabilitacyjnego dla Eweliny był wójt Romuald Murawski, który osobiście zajął się przeprowadzeniem całej procedury formalno – prawnej związanej z pozyskaniem środków z Narodowego Funduszu Zdrowia i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Dzięki tym działaniom został zakupiony następujący sprzęt: wózek inwalidzki, pionizator, orteza oraz poduszka przeciwodleżynowa. Wartośc zakuiponego sprzętu to kwota ok. 15 tys. zł.

 Na pytanie o motywy podjęcia tej akcji Murawski odpowiada:

„Podczas wycieczki do Warszawy z uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej, który działa w Konstantynowie  stwierdziłem, że  należy podjąć działania celem zakupu nowego wózka inwalidzkiego mieszkance gminy Konstantynów Ewelinie Szewczuk. Inicjatywę powyższą zgłosiłem w czasie Strzelania Bractw Kurkowych o tytuł Króla Centralnego, które odbyło się 9 września 2017 roku. Została ona przyjęta bardzo przychylnie przez uczestników strzelania oraz przybyłych gości. Podczas rautu po zakończeniu strzelania opisałem zebranym sytuację podopiecznej WTZ, wskazując pilną potrzebę wymiany wózka inwalidzkiego na nowy, co spotkało się z przychylnością zgromadzonych uczestników strzelania. Tego wieczoru zorganizowano aukcję, podczas której zlicytowano szablę ofiarowaną przez Króla Okręgu Centralnego Zjednoczenia Bractw Kurkowych Roberta Gajewskiego. Odbyła się też zbiórka pieniężna na powyższy cel.” 

 Ta piękna akcja nie byłaby możliwa bez zaangażowania wójta, na którego pomoc  nasi podopieczni zawsze mogą liczyć. Także podjęcie współpracy z Bractwem Kurkowym miało niebagatelne znaczenie dla powodzenia całego przedsięwzięcia. Zbiórkę na powyższy cel zrelacjonowało Podlasko – Kozieradzkie Bractwo Kurkowe:

„12 stycznia nastąpiło przekazanie wózka inwalidzkiego dla Eweliny Szewczuk z Komarna. Środki na wózek były zbierane podczas Strzelania o Srebrną Wagę Podlasia. Złożył się na to dochód ze strzelania o jedną z tarcz oraz licytacja szabli podczas biesiady brackiej. Przy wsparciu Podlasko – Kozieradzkiego Bractwa Kurkowego, wójta Gminy Konstantynów Romualda Murawskiego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej udało się zebrać całą wymaganą kwotę na nowoczesny wózek inwalidzki, pionizator oraz niezbędne akcesoria do rehabilitacji Eweliny. Cieszymy się bardzo, że udało się zrealizować tę inicjatywę i dziękujemy wszystkim Siostrom i Braciom z naszego Bractwa oraz Bractw z całej Polski, którzy wsparli ten szczytny cel.
Przekazanie wózka nastąpiło 12 stycznia w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej, gdzie na co dzień uczęszcza Ewelina. Była to też okazja by opowiedzieć o Bractwie innym podopiecznym warsztatów.

Zbiórka funduszy miała miejsce 9 września 2017 roku podczas IV Strzelania o Srebrną Wagę Podlasia. Dochód ze strzelania do tarczy charytatywnej został przekazany na pomoc Ewelinie. W strzelaniu wzięło udział ponad 30 sióstr i braci z bractw z całej Polski. Najcelniejszym okiem wykazał się Brat Marek Bartel z Łódzkiego Bractwa Kurkowego. Dodatkowo podczas biesiady brackiej Brat Robert i Siostra Katarzyna Gajewscy przekazali na licytację szablę bracką. Najhojniejszym uczestnikiem licytacji okazał się Brat Józef Szeptycki z Podlasko – Kozieradzkiego Bractwa Kurkowego, ale inicjatywę wsparli finansowo również Brat Bogdan Łęcki (zdobywca Srebrnej Wagi Podlasia 2017, Radomskie Bractwo Strzelców Kurkowych), Brat Dariusz Lewandowski (Świętokrzyskie Bractwo Kurkowe), Brat Jurgen Brunert (Bractwo Kurkowe z Kolonii), Siostra Katarzyna i Brat Robert Gajewscy (Podlasko – Kozieradzkie Bractwo Kurkowe), Brat Krzysztof Liszke (Świętokrzyskie Bractwo Kurkowe), Brat Ryszard Zabłocki (Lubelskie Bractwo Kurkowe)

Strzelanie charytatywne – cegiełka na zakup nowego wózka inwalidzkiego dla Eweliny Szewczuk z Komarna
1. Marek Bartel (Łódzkie Bractwo Kurkowe)
2. Robert Gajewski (Podlasko – Kozieradzkie Bractwo Kurkowe)
3. Dariusz Lewandowski (Świętokrzyskie Bractwo Kurkowe) 

 

DZIĘKUJEMY SERDECZNIE W IMIENIU NASZEJ PODOPIECZNEJ EWELINY ZA HOJNY DAR SERCA, POŚWIECONY CZAS, ZROZUMIENIE POTRZEB OSÓB DOTKNIETYCH NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ ORAZ OKAZANE WSPARCIE!!! 

 

Relację z tego wydarzenia można też obejrzeć na RadioBiper.

Integracja przy kolędach

8 stycznia przybyła z wizytą grupa wolontariuszy z Publicznego Gimnazjum w Konstantynowie, którą prowadzi pani Teresa Bogusz- Filipiuk. Uczniowie przygotowali bożonarodzeniowy  występ muzyczny, a także wręczyli upominki naszym podopiecznym. Uczestnicy WTZ również na tę okazję przygotowali świąteczną inscenizację oraz poczęstunek. Dzięki takim drobnym miłym gestom możliwa jest integracja z lokalną młodą społecznością.

Spotkanie opłatkowe 2017

                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                     W Warsztacie Terapii Zajęciowej 19 grudnia 2017 r. miało miejsce Spotkanie Opłatkowe. Tradycyjnie przy stole wigilijnym przygotowanym przez uczestników zasiedli podopieczni wraz z zaproszonymi przez siebie rodzicami i opiekunami. Jak co roku nasza uroczystość rozpoczęta została jasełkami, w których uczestnicy wystąpili dla zgromadzonych gości. Nie zabrakło też  wspólnej modlitwy prowadzonej przez księdza proboszcza Waldemara Tkaczuka, który corocznie odczytuje przed zgromadzonymi fragment Pisma Świętego. Spotkanie opłatkowe uświetnili swoją obecnością także przedstawiciele władz samorządowych i instytucji pomocy społecznej: wójt gminy Romuald Murawski sekretarz Elżbieta Łazowska, przewodniczacy Rady Gminy Konstantynów Tadeusz Hryciuk, kierownik GOPS w Konstantynowie Grażyna Miłkowska, kierownik GOPS w Starej Kornicy Beata Jerzman, kierownik Działu Rehabilitacji Społecznej PCPR w Białej Podlaskiej Anna Skerczyńska, pracownik socjalny GOPS w Kornicy Starej Marta Kilisińska oraz pani Joanna Zadrożniak. Takie wydarzenia są okazją do spotkań z członkami rodzin naszych podopiecznych, których zawsze chętnie gościmy. Dziękujemy im za wkład w przygotowanie potraw wigilijnych, ciepłe słowo, serdeczne życzenia przy dzieleniu się opłatkiem. W takiej rodzinnej atmosferze Pani Kierownik  Ewa Mikulska wręczyła dyplomy uznania uczestnikom, którzy szczególnie wyróżniali się podczas całorocznej pracy w WTZ.
Gratulujemy postępów w procesie rehabilitacji społeczno- zawodowej naszym podopiecznym i życzymy wielu sukcesów w następnym roku.

Do góry