Jesteś tutaj:

Miesiąc: Kwiecień 2019

Życzenia Wielkanocne 2019r.

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego Alleluja.
Życzą uczestnicy i kadra Warsztatu Terapii Zajęciowej w Konstantynowie.

Śniadanie Wielkanocne 2019r.

16 kwietnia w naszej placówce odbyło się Śniadanie Wielkanocne, na które zaprosiliśmy gości, rodziców i opiekunów naszych uczestników. Swoją obecnością zaszczycił nas Wójt Gminy Konstantynów Pan Romuald Murawski, Przewodniczący Rady Gminy Pan Tadeusz Hryciuk, Kierownik GOPS Pani Grażyna Miłkowska, Pani Joanna Zadrożniak oraz Kierownik Działu Rehabilitacji Społecznej PCPR Pani Anna Skerczyńska. Uroczystość rozpoczęła się częścią artystyczną, przybliżającą tradycje i zwyczaje Świąt Wielkanocnych. Następnie Ksiądz Proboszcz Waldemar Tkaczuk poświęcił przygotowane pokarmy. Dziękujemy rodzicom i opiekunom naszych podopiecznych za pomoc w przygotowaniu potraw na wielkanocny stół oraz serdeczne życzenia.

Kiermasz Wielkanocny 2019r.

Jest już zwyczajem, że co roku można zakupić nasze prace, które powstają w czasie zajęć terapeutycznych w pracowniach. Prezentowaliśmy je na VI Powiatowym Przeglądzie Tradycji Wielkanocnych w Sosnówce i kiermaszu przy Urzędzie Gminy w Konstantynowie. Dziękujemy wszystkim osobom kupującym nasze wyroby. Wspierają Państwo integrację osób z niepełnosprawnościami.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu wtzkonstantynow.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej wtzkonstantynow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego wtzkonstantynow.pl

Data publikacji strony internetowej: 07.11.2014 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 19.12.2019 r.

Strona internetowa jest w części zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Częściowa zgodność wynika z niezgodności lub wyłączeń w postaci:

Oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej kierownik@wtzkonstantynow.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Piłsudskiego 27, 21-543 Konstantynów.

Do budynku prowadzi droga wyłożona kostką brukową od ulicy Piłsudskiego. Wejście do budynku oznaczone jest tabliczką informacyjną z nazwą instytucji.

Biuro kierownika znajduje się na piętrze budynku. Przed wejściem do budynku znajduje się dzwonek połączony z pomieszczeniem korytarza przy wejściu.

Wejście do budynku nie posiada podjazdu lecz jest przystosowane do wjazdu wózkiem inwalidzkim.

Dla osób z niepełnosprawnością dostępna jest winda, którą można dostać się na pierwsze piętro, szerokie drzwi wejściowe do budynku i wszystkich pomieszczeń przeznaczonych do użytku.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze i na pierwszym piętrze.

Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Warsztacie Terapii Zajęciowej nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub w formie urządzeń teleinformatycznych.

Do góry