foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Aktualności

Gmina Konstantynów wyróżniona w konkursie "Samorząd przyjazny ekonomii społecznej"

28 lutego br. odbyło się I Regionalne Spotkanie Ekonomii Społecznej województwa lubelskiego, które oficjalnie otworzyła dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie Katarzyna Fus. Na spotkaniu poruszono istotne tematy dla rozwoju ekonomii społecznej, czyli działalności wspierającej gospodarkę ze szczególnym uwzględnieniem celów społecznych i ekonomicznych. Wykład inauguracyjny pt. „Nowe wyzwania w polityce społecznej a ekonomia społeczna” wygłosił prof. dr hab. Mirosław Grewiński z Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Kolejne wykłady dotyczyły  „Klauzul społecznych w prawie zamówień publicznych” oraz  „Procesu rewitalizacji a ekonomii społecznej”.

Podniosłym punktem spotkania było ogłoszenie wyników konkursu "Samorząd przyjazny ekonomii społecznej" ogłoszonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w LublinieOrganizacje pozarządowe zgłaszały do konkursu samorządy, które pomagają, współpracują, wspólnie podejmują różne działania na rzecz ekonomii społecznej. Rekomendacji naszej gminie udzielił Warsztat Terapii Zajęciowej przy GOPS w Konstantynowie. W imieniu Wójta Gminy Konstantynów wyróżnienie w konkursie odebrała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie Grażyna Miłkowska.

 

Kapituła konkursu przyznała wyróżnienia następującym samorządom: 

 1. Gmina Annopol,
 2. Miasto Biała Podlaska,
 3. Gmina Kodeń,
 4. Gmina Konstantynów,
 5. Gmina Krasnobród,
 6. Miasto Krasnystaw,
 7. Powiat Łęczyński,
 8. Miasto Międzyrzec Podlaski,
 9. Gmina Nielisz,
 10. Gmina Susiec,
 11. Gmina Urzędów,
 12. Powiat Włodawski.

Laureatami konkursu zostały następujące samorządy:

 1. Gmina Adamów,
 2. Gmina Józefów,
 3. Gmina Krzywda,
 4. Gmina Stoczek Łukowski,
 5. Gmina Żmudź (powiat chełmski).

 

Egzaminy uczestników WTZ

16 lutego 2018 r. w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie po raz pierwszy odbył się egzamin na stopnie KYU dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy GOPS w Konstantynowie. Od 2017 roku osoby dotknięte niepełnosprawnościami uczęszczające do tej placówki korzystają z zajęć prowadzonych przez Klub Karate & Fitness w Janowie Podlaskim, dzięki którym zyskują nowe umiejętności z zakresu technik karate, samodyscypliny oraz ogólnej sprawności ruchowej. Systematyczna praca podopiecznych zaowocowała organizacją egzaminu na stopnie KYU przeprowadzonym przez Prezesa Polskiej Federacji Karate Shihanem Arturem Więzowskim oraz egzaminem na stopnie uczniowskie przed Sylwią Dąbrowską z Klubu Karate & Fitness. To ważne dla uczestników warsztatu wydarzenie zgromadziło także władze gminy Konstantynów wraz z wójtem Romualdem Murawskim, dyrektorów miejscowych placówek oświatowych i kulturalnych, przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a także rodziców osób przystępujących do egzaminu. Uzyskanie certyfikatów to jeden z elementów terapii, która prowadzona jest w warsztacie terapii zajęciowej. Udział w tego typu zajęciach ma na celu rozwój psychofizyczny podopiecznych. Jak słusznie spotkanie podsumował Shihan Artur Więzowski, ograniczenia i niepełnosprawność nie definiują człowieka, gdyż każdy jest tak samo wartościowy.

 

Bal Karnawałowy 2018

8 lutego udaliśmy się na Bal Karnawałowy, który zwyczajowo już organizowany jest w Tłusty Czwartek przez zaprzyjaźnioną placówkę Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas w Białej Podlaskiej. Bal rozpoczęty został tradycyjnie wspólnym polonezem. Nasi uczestnicy doskonale bawili się rytmach muzyki tanecznej. DZIĘKUJEMY ZA ZAPROSZENIE!

Zajęcia z doradcami zawodowymi

 1 i 7 lutego w WTZ gościliśmy doradców zawodowych z Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy. Zajęcia obejmowały m.in. warsztaty z pisania dokumentów aplikacyjnych, określanie swoich zainteresowań i umiejętności zawodowych. Prowadzone były także zajęcia w formie pogadanki i zadań grupowych.

Copyright 2018  WTZ Konstantynów