Promocja Vll Rocznika Konstantynowskiego

21 kwietnia 2017 r. w Pałacu hr Zyberk- Platerów odbyła się uroczysta promocja Vll Rocznika Konstantynowskiego wydawanego przy współpracy Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej, Gminnej Biblioteki Publicznej im. K. Sawczuka oraz Urzędu Gminy Konstantynów. Pragniemy złożyć serdeczne podziękowane  Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej, Pani Beacie Łyczewskiej za wkład  w pracę na rzecz promowania WTZ, a także uświadomienia  społeczności  lokalnej, co do celów działalności  naszej placówki, poprzez  poświęcenie fragmentu Rocznika  Warsztatowi Terapii  Zajęciowej działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstantynowie.