Pracownia rękodzieła artystycznego

Jedną z form realizowanej przez warsztat terapii jest art-terapia, czyli terapia sztuką.Podczas zajęć w pracowni rękodzieła artystycznego wychowankowie uczestniczą w procesie twórczym wytworu. Zajęcia te zaspokajają potrzeby poznawcze, praktyczne, estetyczne, zainteresowania osobiste, kształtują w ten sposób swoją aktywną i twórczą postawę. Duży nacisk stawiany jest na dyscyplinę pracy, przestrzeganie przepisów BHP, budzenie odpowiedzialności za własną pracę, wpajanie szacunku dla pracy innych, oraz rozwijanie umiejętności otwierania się na innych ludzi. Uczestnicy pracują nad swoją dokładnością, pomysłowością, zaangażowaniem w pracy. Stosowane są różne techniki, takie jak: wydzieranka, malowanie na szkle, zdobienie butelek, robienie figurek z masy solnej, malowanie na papierze, kartki świąteczne, stroiki okolicznościowe, robienie biżuterii, wieńce na święto zmarłych i wiele, wiele innych. Poprzez prace plastyczne mają okazję wyrazić siebie, swoje myśli i uczucia. Na tej pracowni zawsze można znaleść coś na niebanalny prezent. W ramach pracy są również prowadzone zajęcia edukacyjne takiej jak: nauka obsługi zegara, gry psycho-edukacyjne, pogadanki – kultura życia w grupie, zachowanie przy stole i w miejscu publicznym, kultura osobista , dobre maniery i inne. Wszystkie zajęcia są zaplanowane zgodnie z możliwościami i umiejętnościami danego uczestnika, w sytuacjach trudniejszych są wspierani radą i pomocą.