Jesteś tutaj:

Kategoria: Uncategorised

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Piękna jest radość w Święta,
ciepłe są myśli o bliskich,
niech pokój, miłość i szczęście,
otoczy dzisiaj nas wszystkich.
Cudownych, białych, miłych, radosnych,
pogodnych, spokojnych i zdrowych

Świąt Bożego Narodzenia
upływających we wspaniałej atmosferze

życzą

Kierownik, uczestnicy i pracownicy

       Warsztatu Terapii Zajęciowej przy GOPS w Konstantynowie

Dzień Rodziny 2019

 

 

11 lipca w Warsztacie Terapii Zajęciowej odbył się Dzień Rodziny, który już na stałe wpisał się w kalendarz imprez obchodzonych w naszej placówce. W dniu tym odwiedzili nas rodzice i opiekunowie naszych podopiecznych oraz władze Urzędu Gminy w Konstantynowie. Piknik rozpoczął się krótkim występem wokalno-muzycznym uczestników. Następnie odbywały się gry, zabawy i konkursy integracyjne, a w międzyczasie można było zjeść pyszną kiełbaskę z grilla oraz coś słodkiego. Dziękujemy wszystkim za obecność. Była to dla nas szczególna okazja, kiedy wspólnie z rodzicami i opiekunami mogliśmy spędzić czas na rozmowach i zabawie.

Święta Góra Grabarka

Więcej o: Święta Góra Grabarka

07 listopada wybraliśmy się na wycieczkę na Świętą Górę Grabarkę. Pojechały na nią osoby wyróżnione za całokształt i zaangażowanie w pracę na WTZ. Na Świętej Górze mogliśmy ujrzeć Iwerską Ikonę Matki Bożej, podarowaną na pamiątkę 200 lat chrześcijaństwa, cerkiew czy imponująco prezentujący się Dom Pielgrzyma. Góra tzw. ,,Górą Krzyży”, które przynoszone są z modlitwą- my również zostawiliśmy swój krzyż, który jest symbolem naszych osobistych trosk, smutków i radości. Końcowym punktem naszego pobytu na Świętej Górze było      ,, Cudowne Źródełko”, gdzie mogliśmy napić się ,,uzdrowicielskiej” wody oraz napełnić nią nasze butelki i przywieźć dla kolegów i koleżanek  z Warsztatu. Nasza wycieczka była bardzo udana a przede wszystkim poznaliśmy historię ,, serca prawosławia”.

 

Jak zostać uczestnikiem?

 

Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, ze wskazaniem do udziału w terapii zajęciowej, mogą ubiegać się o przyjęcie do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Konstantynowie.

 

Ubiegając się o przyjęcie do WTZ należy złożyć:

1. Kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

2. Dokumentację medyczną świadczącą o przebiegu choroby

3. Podanie o przyjęcie do WTZ

4. Kartę zgłoszenia

Dokumenty do pobrania

Zajęcia instruktora kulturalno – oświatowego

Na terenie WTZ odbywają się zajęcia korekcyjno – kompensacyjne oraz rewalidacyjne prowadzone przez instruktora kulturalno – oświatowego. Mają one formę spotkań grupowych, jak i indywidualnych, których celem jest rozwijanie zaburzonych funkcji poznawczych oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych w samodzielnym życiu, takich jak czytanie, pisanie, liczenie oraz zdolności społeczne. Ponadto prowadzona jest muzykoterapia, biblioterapia oraz arteterapia, w ramach której przedstawione są różnego rodzaju inscenizacje.

Gabinet psychologa

W Warsztacie Terapii Zajęciowej zapewniamy pomoc psychologa, zarówno w formie indywidualnych spotkań, jak i zajęć grupowych o charakterze psychoedukacyjnym. Zajęcia indywidualne z psychologiem mają w zależności od sytuacji formę interwencji w razie trudności czy kryzysów osobistych uczestników. W ramach indywidualnych i grupowych spotkań psycholog udziela pomocy w radzeniu sobie z trudnościami wynikającymi z choroby, pomaga też w rozwiązywaniu problemów interpersonalnych na terenie warsztatu. W ramach pomocy psychologicznej odbywają się zajęcia wyrównawcze – indywidualne w oparciu o realizację indywidualnego programu terapii stworzonego dla każdego uczestnika, skierowanego na rozwijanie poszczególnych funkcji i umiejętności potrzebnych go funkcjonowania w grupie społecznej. Należą do nich np. umiejętność podejmowania decyzji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wzmacnanie poczucia własnej wartości, rozwijanie samoświadomości, porzeszanie i utrwalanie wiadomości ogólnych o bliższym i dalszym otoczeniu przyrodniczo – społeczny, pomoc w przełamywaniu barier wynikających z choroby/ niepełnosprawności, motywacji do pracy i współpracy z innymi.

Do góry