Pracownia krawiecka

Zadaniem pracowni krawieckiej jest wyrobienie umiejętności samodzielnego szycia ręcznego, praktycznego wykorzystywania ściegów hafciarskich, używanie dodatków krawieckich do celów zamierzonych oraz obsługa maszyny do szycia. Oprócz nauki prawidłowego nazywania i posługiwania się narzędziami krawieckimi Uczestnicy poszerzają i wzbogacają słownictwo zawodowe, ćwiczą płynność i precyzję ruchów ręki, usprawniają kondycję wzrokowo-ruchową, kształcą estetykę i wrażliwość, wytrwałość w wykonywanej pracy. W program pracowni wpisana jest nauka wzajemnej tolerancji i cierpliwości, poczucia odpowiedzialności za efekty wykonywanej pracy. Prowadzenie zajęć terapeutycznych oraz udzielanie pomocy w formach alternatywnych.